نام پروژه :

خط تولید برنج دانه بلند (برنج مصنوعی)

زمان شروع پروژه :

1395/01/01

دپارتمان مجری :

دپارتمان ماشین آلات

ماشین آلات تولید برنج دانه بلند (برنج مصنوعی) و فرآوری برنج (غنی سازی)