نام پروژه :

خط تولید انواع دستکش کارگاهی (دستکش ضد برش و ...)

زمان شروع پروژه :

1395/01/01

دپارتمان مجری :

دپارتمان ماشین آلات

ماشین آلات تولید انواع دستکش کارگاهی (دستکش ضد برش و ...)