نام پروژه :

خط بازیافت انواع منسوجات نبافته و بافته شده

زمان شروع پروژه :

1395/01/01

دپارتمان مجری :

دپارتمان ماشین آلات

ماشین آلات بازیافت انواع منسوجات ضایعاتی (انواع پارچه ، موکت و ...)