برای سرعت گرفتن توسعه صنعتی اصلاح نظام بانکی ضروری است

وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت : اگر بخواهیم توسعه صنعتی کشور سرعت بگیرد باید نظام بانکی وبازار مالی کشور اصلاح شود.

به گزارش شاتا، مهندس نعمت زاده در شورای مشورتی امور صنایع،معادن و بازرگانی گفت: دولت بطوری جدی به دنبال روان سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور در مسیر توسعه است.
وی گفت : رئیس جمهور به دنبال اصلاح سه بخش نظام بانکی،بازار سرمایه و انضباط مالی دولت است. مهندس نعمت زاده تصریح کرد: اصلاح این سه بخش طی نامه ای به معاون اول ارجاع شده و قرار شده است نظرات بخش خصوصی در این موضوعات اخذ شود.
وی از تمام صاحبنظران ،صنعتگران،تولیدکنندگان و تجار خواست نظرات خود را در این خصوص به این وزارتخانه ارسال نمایند تا در جمع بندی دولت از آن استفاده شود.
در این جلسه ، حاضران بر موضوعات همچون نقدینگی، معوقات بانکی،بهره بانکی،نحوه وصول مطالبات و... پرداخته و نظرات خود را در خصوص نظام بانکی اعلام کردند.
گفتنی است: هم اکنون سه شورای مشورتی در وزارت صنعت،معدن وتجارت با حضور صاحبنظران،مدیران بخش خصوصی و تشکلها تشکیل شده است.
این شوراهای مشورتی شامل :امور صنایع،امور معادن و امور بازرگانی به صورت مجزا با حضور وزیر صنعت،معدن وتجارت و معاونین مربوطه برگزار می شود و درآن مهمترین موضوعات آن بخش به بحث گذاشته می شود. همچنین به فراخور اهمیت ،این شوراهای مشورتی جلسات مشترکی برای موضوعات کلان تشکیل می دهند.

تعداد بازدید 751 نفر