30 درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاونی های کشاورزی تخصیص یافت

تهران - ایرنا - مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، گفت: این بانک سال گذشته30 درصد تسهیلات خود را به تعاونی های بخش کشاورزی ، اختصاص داد.

 

 

سیدباقر فتاحی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: بانک توسعه تعاون 23 درصد تسهیلات خود را نیز به تعاونی های صنعت و معدن،21 درصد را به بخش خدمات، 20 درصد را به تعاونی های بازرگانی و پنج درصد را به تعاونی های بخش مسکن تخصیص داد. وی با تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون بانکی فرابخشی است، اظهار داشت: بخش تعاون به طور عام از بنگاههای خرد و متوسط تشکیل شده که در حوزه های گوناگون فعالیت می کنند. هر بخش اقتصادی فعالیت مشخصی در حوزه ای خاص دارد اما بانک توسعه تعاون در همه زمینه ها در قالب تعاونی حضور دارد.

 

 

تعداد بازدید 956 نفر