دپارتمان فناوری اطلاعات و IT

امروزه قدرت فناوری اطلاعات در تامین سریع و دقیق بسیاری از نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی بر هیچ یک از افراد جامعه پوشیده نمی باشد. بنابر احساس این نیاز دپارتمان فناوری و اطلاعات در سازمان راه اندازی شد.فعالیت این دپارتمان به دو بخش عمده تامین نیاز داخلی مجموعه و ارایه خدمات به مشتریان تقسیم می‌گردد. دپارتمان انفورماتیک در تامین نیاز داخلی مجموعه به صورت فعال اقدام به ایجاد و به روزرسانی مجموعه‌ای از نرم افزارها و راهکارهای انفورماتیک جهت تسهیل و بالاتر بردن راندمان واحدهای داخلی سازمان نموده است. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و جایگزینی نرم افزارهای تخصصی جدید به دیگر واحدها از فعالیت های دیگر این دپارتمان می‌باشد. در ارایه خدمات برون سازمانی، این دپارتمان فعالیت‌های زیر را برای مشتریان صورت می‌دهد:
1- راه اندازی انواع وب سایت های داینامیک و استاتیک بر اساس نیازسنجی به عمل آمده و بومی شده برای مشتریان.
2- راه اندازی و پشتیبانی از انواع سرویس های نرم افزاری درون سازمان و برون سازمانی بر اساس نیاز مشتریان
3- پشتیبانی سالانه از سامانه های نرم افزاری و وب سایتها مشتریان با توجه به نیازهای ایشان.

مدیر دپارتمان

وحید رباطی

  • 09125709241
  • vahid.robati@gmail.com
  • 02632558375